رد درخواست های پناهندگی دو سوم پرونده های «تغییر دین» در سوئد

دولت سوئد از اداره مهاجرت این کشور خواسته که از شیوه کار خود با پرونده‌هایی که برمبنای تغییر دین و دیگر مسائل عقیدتی درخواست پناهجویی می‌دهند، به دولت توضیحات بدهد.

«محبت نیوز»- نارضایتی پناهجویان و کلیساها از تصمیم اداره مهاجرت در زمینه پرونده‌های تغییر دین در این اواخر افزایش یافته‌ است.

به گزارش رادیو سوئد، نارضایتی پناهجویان و کلیساها از تصمیم اداره مهاجرت در زمینه پرونده‌های تغییر دین در این اواخر افزایش یافته‌است. مراد که در اصل نام دیگری دارد به بخش فارسی|دری رادیوی سوئد می‌گوید:

مراد از چهار سال به‌این‌سو در سوئد زندگی می‌کند و تاکنون دو جواب منفی به درخواست پناهجویی خود دریافت کرده و هیچ امیدی ندارد که جواب سومی مثبت باشد.

جواب دادگاه‌های اداره مهاجرت نیز بر اساس تصمیم اولی اداره مهاجرت است. او اضافه می‌کند: ایمانت را با یک تعداد سوال‌ها اشتباه می‌سنجند و فعالیت‌ات را با دیدگاه اشتباه نادیده می‌گیرند.

در ماه جاری کلیساهای آزاد سوئد بیشتر از ۶۰۰ پرونده پناهجویی افرادی را که تغییر دین داده را بررسی کرد و گزارشی را منتشر کرد. دو سوم افرادی که بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به اداره مهاجرت درخواست فرستادند و دلیل اصلی پناهجویی آن‌‌ها روی آوردن به مسیحیت بود، جواب منفی دریافت کردند.

این کلیساها شیوه کار اداره مهاجرت با این‌گونه پرونده‌ها را از نگاه حقوقی ناامن عنوان می‌کند. اداره مهاجرت اما این ادعا را رد می‌کند و رئیس حقوقی این اداره در سایت اداره مهاجرت بیان می‌دارد که این پرونده‌ها خیلی پیچیده است و هر یک این پرونده‌ها به‌صورت انفرادی بررسی می‌شود. آناهیتا پارسان، کشیش در کلیسای فارسی‌زبانان در هامربی، زیر سوال بردن ایمان پناهجویان از سوی اداره مهاجرت را اشتباه می‌داند.

این دردناک است که ایمانداران واقعی جواب منفی دریافت می‌کنند. اداره مهاجرت همه را با یک چوب می‌زند.

برای افرادی که بعد از دریافت به جواب پناهجویی خود، دلیل تغییر دین را بیان می‌کنند به ندرت اقامت دریافت می‌کنند. مراد که قبل از آمدن به سوئد مسیحی شده‌ بود و اساس درخواست پناهجویی او تغییر دین بود، گفته‌هایش مورد اعتماد اداره مهاجرت قرار نگرفته‌است. فعالیت آشکار در زمینه مسیحیت خطر بیشتر را متوجه پناهجو در کشور اصلی‌اش می‌کند، پس چرا مراد در این زمینه جانب احتیاط را رعایت نکرد و از فعالیت‌های تلویزیونی و اینترنتی فاصله نگرفت.

پناهجویانی که به درخواست اقامت خود جواب منفی دریافت کرده‌اند و راه برگشت به کشور اولی خود را ندارند با مشکلات زیادی زندگی مخفی خود را پیش می‌برند. این پناهجویان وضعیت خوبی ندارند. با هر جواب منفی آرزوهای این افراد را به زمین می‌ریزد.

Share