تکذیب خبر حضور من در جشن عروسی پسر آقای خاوری

فیسبوک اندی مددیان : به درخواست دوستان و حامیان هموطن تصمیم گرفتم در مورد این شایعه ی دروغ شفاف سازی کنم.


من هرگز در جشن عروسی پسر آقای خاوری حضور نداشتم و برنامه اجرا نکرده ام.


دوستان آگاه هیچگاه اخبار و اطلاعات را از منابع و پستهای بی اعتبار فضای مجازی نمیگیرند
آنها میدانند که برای گرفتن اخبار صحیح باید مرجع خبر ، رسانه ها و خبرنگاران معتبر باشند .


تشکرمیکنم از همه ی عزیزانی که عجولانه قضاوت نکردند.
امیدوارم همانطور که شایعه پراکنان پستهای دروغ را به اشتراک میگذارند دوستان جویای حقيقت این پست را نیز به اشتراک بگذارند.


در آخر برای تمام انسانهای بیکار که وقت خود را صرف شایعه سازی میکنند آرزوی یک کار و مشغله ی خوب و مفید دارم
اندی

Share