گرانی کاغذ در ایران بر چاپ قرآن هم «اثر گذاشت»

خبرگزاری مهر روز شنبه خبر داد که گرانی کاغذ در ایران بر چاپ قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، هم اثر گذاشته و باعث کاهش آن شده است.

به گفته مهدی قره‌شیخلو، رئیس «سازمان دارالقرآن کریم»، گرانی کاغذ «سبب شده تا آمار چاپ قرآن سال قبل [۱۳۹۷] به نصف تقلیل یابد».

او ادامه داد: «تیراژ چاپ قرآن در کشور تقریباً، به دلیل گرانی کاغذ، نصف تقلیل یافته است و متأسفانه در چند ماه گذشته قیمت کاغذ چند برابر شده و برای ناشران چاپ قرآن سخت شده.»

در بودجه سال ۹۷ ایران، به گفته احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس، ۴۰ میلیارد تومان به حوزه قرآن اختصاص داده شده بود.

مسئله کاغذ و بهای آن در بازار آزاد مسئله همیشگی ناشران ایرانی بوده و همواره بر بهای پشت جلد کتاب‌ها اثری چشمگیر داشته است.

از این مسئله به‌ویژه در چند ماه اخیر بسیار صحبت و انتقاد شده است.

Share