رسول بداقی به قید وثیقه آزاد شد

اخبار روز : رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع سراسری معلمان در روز دوازدهم اردیبهشت روز معلم دستگیر شده بود از زندان بزرگ تهران به قید وثیقه آزاد شد.

Share