۷ ساعت توقف پرواز محرمانه به تهران و بازگشت محرمانه تر به قطر

پیک نت : یک هواپیمای متعلق به قطر که از میان همه کشورهای منطقه خلیج فارس روابط ویژه با جمهوری اسلامی دارد روز شنبه گذشته در تهران به زمین نشست و پس از ۷ ساعت به پایتخت آن کشور “دوحه” بازگشت.

شماره این هواپیما a7mbk بوده و تاکنون فاش نشده که سرنشین و یا سرنشینان این هواپیما چه کسانی بودند و با چه هدفی به تهران آمدند؟ با چه کس و یا کسانی ملاقات کردند و موضوع ملاقات و یا پیامی که آورده بودند چه بوده است؟

قطر در عین داشتن روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی، روابط ویژه ای نیز با امریکا دارد و هواپیماهای بمب افکن ب ۵۲ آن کشور در قطر مستقر اند.

Share