جمهوری اسلامی تولید اورانیوم با ظرفیت پائین را ۴ برابر کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ظرفیت تولید اورانیوم ٣.۶۷ درصد ایران چهار برابر شد.

بهروز کمال وندی بعد از بازدید جمعی از خبرنگاران و مدیران رسانه ها از مجتمع غنی سازی احمدی روشن نطنز در نشست خبری با اعلام این مطلب گفت: ظرفیت چهاربرابری امروز پیامی است برای طرف های مقابل که جمهوری اسلامی ایران با همین سانتریفیوژها قابلیت افزایش تولید خود را دارد و با اقداماتی که متخصصین صنعت هسته ای انجام می دهند دیری نخواهد گذشت که از سقف ٣۰۰ کیلو عبور خواهیم کرد.


وی اظهار داشت: اگر اروپایی ها می خواهند ظرفیت تولید در همین محدوده حفظ شود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی یادآورد شد: ما با روسیه و چین مشکل نداریم و همکاری ها به خوبی پیش می رود، اروپایی ها هم می گویند که مخالف تحریم و موافق اجرایی شدن برجام هستند و برای رفع تحریم ها تلاش می کنند اما جمهوری اسلامی به لحاظ عملی باید از منافع برجام بهره مند شود.


وی در پاسخ به این که میزان تولید اورانیوم ٣.۶۷ از سقف ٣۰۰ کیلو عبور خواهد کرد، اظهار داشت: ما طی چند هفته از این سقف عبور خواهیم کرد.


وی با بیان این که تمرکز ما بر تولید اورانیوم ٣.۶۷ درصد است، اظهار داشت: ما تغییرات لازم را به لحاظ فنی به آژانس اعلام کردیم و ظرفیت تولید ٣.۶۷ را چهار برابر کردیم این به این مفعهوم است که مقدار باقی مانده به سقف ٣۰۰ کیلو پر می شود.


کمال وندی در پاسخ به سوال دیگری درباره سقف غنی سازی گفت: این مساله را دو فاکتور نیازهای فنی کشور و دستور مقامات مشخص می کند. ما ظرفیت های لازم را داریم و همانطور که صالحی گفتند ظرف چهار روز می تونیم غنی سازی ۲۰ درصد را شروع کنیم که این امر نیازمند بررسی در شورای عالی امنیت ملی است.


سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما در حال حاضر پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا می کنیم در قالب برجام تعهد داده ایم که پس از هشت سال آن را تصویب کنیم اما طرف مقابل هم تعهد داده است که در آن زمان باید اعلام کند که تمام فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی کاملا صلح آمیز است.


وی یادآورد شد: ما فعلا در چارچوب مقررات آژانس و ضوابط پادمان و پروتکل اقدامات خود را پیش می بریم.
کمال وندی اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای عدم اجرای پروتکل الحاقی نداریم اما ممکن است در گام های بعد در دستور کار بگیرد و اگر زمانی مسوولان تصمیم بگیرند که به هر دلیل پروتکل اجرا نشود آن را به آژانس اعلام می کنیم.


وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که دو اقدام جمهوری اسلامی در عدم رعایت سقف ٣۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده و ۱٣۰ تن آب سنگین در مسیر همان چیزی است که آمریکایی ها تحریم کردند، اظهار داشت: ما سقف ٣۰۰ کیلو و ۱٣۰ تن آب سنگین را به بازارهای بین المللی ارایه نمی کنیم آنچه مورد نظر آمریکا بود این بود که جلو آب سنگین و اورانیوم ما را بگیرد و می خواهد با عدم خرید و فروش این محصولات کار را تعطیل کند ولی ما وقتی این محصولات را تولید و انباشت می کنیم خلاف سیاست های آنها حرکت می کنیم.

Share