سخنگوی سپاه پاسخ بدهد ؛ اگر این سردارانی به جرم جاسوسی دستگیر نشده اند کجا هستند؟

پیک نت : برای چندمین بار، سخنگوی سپاه گفته ها و شایعات مربوط به بازداشت برخی سرداران سپاه به جرم جاسوسی را تکذیب کرد و این درحالی است که تقریبا همه فعالان سیاسی می دانند که در بند مخصوص اطلاعات سپاه در زندان اوین شماری از نظامیان سپاه به همین جرم زندانی اند.

روز گذشته نیز سخنگوی سپاه بازداشت سردار تولائی معاون راهبردی سپاه به جرم جاسوسی اتمی را به دو شایعه دیگر در باره بازداشت سرداران نصیری فرمانده حفاظت سپاه و سردار ربیعی معاون بازرسی سپاه پیوند زد و گفت:

«این عزیزان از نیروهای مخلص و فعال سپاه بوده و در جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به ایفای ماموریت ها و مسئولیت های محوله، اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری از حضور آنان در محافل منتشر شده است.»

هیچ رسانه ای تا حالا خبر مستقیمی درباره این باصطلان عزیزان منتشر نکرده است، مگر بصورت غیابی و از قول آنها مطلبی را سایت های وابسته به سپاه منتشر کرده اند. در حالیکه اگر ریگی به کفش سخنگوی سپاه و فرماندهی سپاه نبود این فرماندهان در صورت آزاد بودن می توانستند در یک مصاحبه خبری با رسانه ها به هر بهانه ای شرکت کنند. ضمنا سخنگوی سپاه نگفت که این عزیزان چرا از مسئولیت های سابق خود برکنار شده و در مسنولیت های محوله تازه که معلوم نیست این مسئولیت ها چیست مشغول کار شده اند؟!

در هر کشوری حوادث جاسوسی وجود دارد و به همین دلیل جاسوسی در نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم امر تعجب آوری نیست. آنچه تعجب آور است دروغگوئی و پنهانکاری سپاه در این مورد است.

Share