نگرانی از آینده ۱۵۰ هزار مربی مهدکودک در ایران

ایسنا : معاون دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت: وضعیت مهدهای کودک خوب نیست. در چند سال اخیر افزایش قیمت گذاری تا درصدی اتفاق افتاد که مبلغی مناسب و واقعی برای مهدهای کودک نبود.

با عدم افزایش قیمت تا نرخ قابل اطمینان، نگران ۱۵۰ هزار نفر مربی، مدیر و فعال در مهدهای کودک هستیم.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت نیز گفت: مهدهای کودک با بنگاه‌های تولیدی تفاوت دارند؛ بنگاه‌ها دارای صورت‌های مالی و اسناد متنوعی هستند ولی مهدهای کودک نیازمند بازدید میدانی هستند. از طرفی شرایط اجاره مهدها در نقاط مختلف شهر متفاوت است و این بازدیدها ممکن است فرایند نرخ گذاری را طولانی کند.

Share