با جهش ۷۲ درصدی قیمت‌ها در ایران: هزینه زندگی ۵۷۰ هزار تومان بیشتر شد

العربیه : کارگران ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، برای گذراندن زندگی روزانه به دو میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیشتر از حداقل دستمزدی که در حال حاضر دریافت می کنند، نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت ماه از مرز شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفندماه ۱۳۹۷، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی روی داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹)، کانون عالی شوراهای کار ایران، سبد معیشت خانوار در اسفند ۱۳۹۷ را سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین کرد؛ اما با محاسبات انجام شده توسط این کانون، سبد معیشت تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

کانون عالی شوراهای کار ایران، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد و برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۱۳۹۸ کارگران به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند.

این کانون در ادامه اعلام کرد که کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده و برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت می شد که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.

این کانون در ادامه افزود: در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به دو میلیون و ۷۲۲ هزار تومان بیشتر نیاز دارند که طبیعی‌ست برای تامین آن، نیازمند منابع ریالی به جز «دستمزد دریافتی» هستند؛ دقیقاً به دلیل همین نیاز به پول اضافه است که کارگران به شغل دوم و سوم و حتی مسافرکشی و مشاغل خرده‌پای دیگر روی می آورند در حالی که سبد خانوار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به نسبت اسفند ۱۳۹۷، ۷۲٫۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.

با یک جمع‌بندی مشخص می شود که کارگران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، برای گذراندن زندگی روزانه به دو میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفندماه ۱۳۹۷، بیش از ۷۲ درصد قیمت ها جهش یافته است.

Share