۷۱ مدرسه و فضای آموزشی در کرمان فرسوده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به فعالیت ۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی و ۹۷۷ مدرسه غیرانتفاعی در استان کرمان گفت: ۷۱ مدرسه و فضای آموزشی از سوی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس تخریبی اعلام شده است و مجبور هستیم در سال تحصیلی جدید در تعدادی از مدارس نوبت دوم ایجاد کرده یا مدارس را تجمیع و یا این مدارس را جا به جا کنیم.

به گزارش ایسنا، احمد اسکندری نسب در شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به فعالیت ۲۴۷ مدرسه هیات امنایی در استان کرمان، تاکید کرد: تلاش می شود نرخ هزینه فوق برنامه مدارس هیات امنایی متناسب با شرایط اقتصادی خانواده ها در شهرستانهای مختلف حداکثر تا سقف مصوب در شورای آموزش و پرورش استان تعیین شود.

اسکندری نسب گفت: مدارس هیات امنایی در راستای جذب مشارکت های مردمی و به منظور کیفیت بخشی ایجاد شده اند و تمامی وجوهات دریافتی توسط هیات امناء در زمینه آموزشی و پرورشی هزینه می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: نرخ مدارس هیات امنایی در سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است و در مقطع ابتدایی به ۳۳۰ هزار تومان، در متوسطه اول ۳۸۵ هزار تومان و متوسطه دوم به ۵۵۰ هزار تومان رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه سال تحصیلی ۹۸ _ ۹۷ به خوبی به پایان رسیده و در حال برنامه ریزی برای اجرای هر چه بهتر برنامه های مهر ۹۸ هستیم، تاکید کرد: ستاد ثبت نام در تمامی مناطق آموزش و پرورش راه اندازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در زمان ثبت نام به جز پول کتاب، بیمه، سرویس دانش آموزی و لباس فرم، دریافتی دیگری انجام نخواهد شد و هزینه کلاس های فوق برنامه در طول سال تحصیلی از والدین دریافت می شود.

اسکندری نسب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در شهر کرمان به دلیل مهاجرپذیری، تراکم جمعیت دانش آموزی در برخی مدارس به ۴۸ دانش آموز در هر کلاس می رسد که میانگین استاندارد آن ۲۳ نفر است و نیاز به کمک خیران در مدرسه سازی داریم.

وی با اشاره به فعالیت ۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی و ۹۷۷ مدرسه غیرانتفاعی در استان کرمان گفت: ۷۱ مدرسه و فضای آموزشی از سوی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس تخریبی اعلام شده است و مجبور هستیم در سال تحصیلی جدید در تعدادی از مدارس نوبت دوم ایجاد کرده و یا مدارس را تجمیع کرده و یا این مدارس را جا به جا کنیم.

Share