آمار فرماندار شهرضا از «گرایش ۸۰ درصد جوانان» در استان اصفهان به موادمخدر

فرماندار شهرضا شیوع اعتیاد به موادمخدر در استان اصفهان را «فاجعه بار» توصیف کرد و گفت: « بنابر یک تحقیق علمی در استان اصفهان، گرایش به اعتیاد در سن ۱۸ سالگی حدود ۸۰درصد است و این آمار فاجعه است.»

علی اصغر رفیعی نژاد همچنین با تاکید بر «شیوع مواد مخدر در سن ۱ سالگی» در مناطقی از استان اصفهان، عدم برنامه ریزی درست برای جوانان را دلیل اصلی این آمار تکان دهنده عنوان کرد و گفت: «این آمار، نشانگر آن است که نیروهای کارآمد، توسعه گر و توانمند ما دچار این مشکل بزرگ شده اند.»

Share