وزارت اطلاعات ایران می‌گوید شبکۀ جاسوسی آمریکا را در جهان منهدم کرده

رادیو فرانسه : مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی است که به اعتراف خود سرویس های اطلاعاتی آمریکا در نتیجۀ عملیات وزارت اطلاعات ایران، شبکۀ جاسوسی آمریکا در کل دنیا منهدم شده و صدها میلیارد دلار خسارت به سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا وارد آمده است.

مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که این وزارتخانه بزرگترین ضربۀ جهانی خود را به شبکۀ جاسوسی آمریکا در فضای مجازی وارد آورده و به زودی اطلاعات و جزئیات مربوط به این ضربه ارایه خواهد شد.

همین منبع افزوده است که این وزارتخانه در عملیاتی دیگر شبکۀ جدیدی از جاسوسان آمریکا را هدف ضرب قرار داد که جزئیات آن نیز به همراه مستندات فعالیت ها و اطلاعات مربوط به مأموران سیا در خارج از کشور به زودی منتشر خواهد شد.

مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که فعالیت های ضدجاسوسی این وزارتخانه محدود به داخل کشور نبوده و از ابعادی جهانی برخوردار است که می توان آن را عملیات ضدجاسوسی بین المللی توصیف کرد.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سپس گفته است که این کشور در جنگ اطلاعاتی با آمریکا به سر می برد و در این نبرد از همکاری و کمک سرویس های اطلاعاتی متحدان خود برخوردار است و با آنها نیز تبادل اطلاعات می‌کند.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته است که این وزارتخانه با نفوذ در سیستم جاسوسی آمریکا در فضای سایبری توانسته جاسوس های آمریکایی را شناسایی کند. وی گفته است که برخی از این جاسوسان شناسایی شده “ایرانیانی بوده اند که در داخل کشور برای سازمان سیا فعالیت می کردند.” همین منبع تصریح کرده است که این دسته افراد از طریق تبادل اطلاعات با سرویس های اطلاعاتی دیگر کشورها شناسایی و با آنان برخورد شده و این شناسایی در مواردی نیز به اعدام آنان منجر شده است.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پایان گفته که خود سرویس های اطلاعاتی آمریکا اعتراف کرده اند که در نتیجۀ عملیات وزارت اطلاعات ایران، شبکۀ جاسوسی آمریکا در کل دنیا منهدم شده و صدها میلیارد دلار خسارت به سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا وارد آمده است.

Share