عدم دسترسی دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی

۳ میلیارد نفر فاقد امکان شستن دست خود با صابون در خانه هستند.

به گزارش اسپوتنیک با استناد به گزارش منتشره در ژنو، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به افزایش سرمایه برای رشد و توسعه امکانات تأمین آب آشامیدنی فرا می خوانند.

در گزارش منتشره سازمان جهانی بهداشت آمده است که ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر دسترسی به آب آشامیدنی ندارند و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر به خدمات بهداشتی در سطح مناسب و ۳ میلیارد نفر از امکان شستن دست با صابون در خانه محروم هستند.

کارشناس یونیسف با تفسیر این گزارش گفت:«فقط دسترسی به آب کافی نیست. ولی اگر آب آلوده باشد و نمی توان آن را نوشید و یا منبع آب دور از دسترس است و دسترسی به دستشویی محدود است، این به آن معناست که ما به فکر کودکان جهان نیستیم».به گفته وی کودکان و والدین آنها ساکن در مناطق روستایی و فقیرنشین با خطر بیشتری روبرو می شوند.

بر طبق گزارش، از سال ۲۰۰۰ میلادی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر به امکانات تأمین آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند و ۲ میلیارد نفر به خدمات بهداشتی. در حالی که به ارزیابی سازمان ملل ۷۸۵ میلیون نفر فاقد خدمات ابتدایی تأمین آب آشامیدنی هستند و ۱۴۴ میلیون نفر آنها مجبور هستند از آب رودخانه ها و دریاچه ها و دیگر منابع استفاده کنند. برای ۶۷۳ میلیون نفر این وضع تغییر نکرده است. در ۳۹ کشور افزایش رشد کمبود آب آشامیدنی مشاهده شده است که عمدتا کشورهای واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا هستند که از سال ۲۰۰۰ میلادی جمعیت در آنجا افزایش یافته است.

۳ میلیارد نفر فاقد امکان شستن دست خود در خانه با صابون هستند.بر اساس این گزارش نیمی از انسان هایی که در جهان با عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی مواجه اند، در آفریقا زندگی می کنند.

Share