پلمب بيش از ۳۰۰ قهوه خانه، رستوران، کافی شاپ در تهران

C

بيش از ۳۰۰ رستوران و کافی شاپ، ۴۱ قهوه خانه و ۸ باشگاه ورزشی در طرح «برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمين محلات» از سوی نیروی انتظامی تهرام پلمب شدند.

حسين رحيمی،فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد، در نخستين مرحله اجرای «طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمين محلات» که از پليس امنيت عمومی اجرا شد، گفت: «در اين مرحله ۲۵۰ پرونده تشکيل و به مرحله اجرا گذاشته شد که از اين تعداد، ۱۴۲ پرونده در خصوص شرارت، درگيری، قدرت نمايی، درگيری مسلحانه، باجگيری، زورگيری، ضرب و جرح و تعداد ۸۲ پرونده در خصوص مزاحمت نواميس و محلات هستند».

رئيس پليس پايتخت در ادامه گفت: «تعداد ۲۶ پرونده از ۲۵۰ پرونده به اجرا گذاشته شده در خصوص تهيه و توزيع مشروبات الکلی و مواد مخدر بوده است.»

رحيمی به توقیف وسایل نقلیه نیز اشاره کرد و گفت: « در اين طرح ۱۸ دستگاه خودرو و موتور سيکلت توقيف شده که از اين تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتور بوده است».

رئيس پليس تهران همچنین آماری از دستگیری برخی از افراد در این زمینه گفت: «در اين طرح ۳۶۶ نفر دستگير شدند که از اين تعداد ۱۰۷ نفر اراذل و اوباش سطح دار و عامل تخريب، شرارت، نزاع و درگيری و ۲۰۵ نفر مزاحمين نواميس و محلات و تعداد ۵۴ نفر حاملين سلاح گرم و سرد و توزيع کنندگان مشروبات الکلی بودند.»

رحیمی گفت: «در اين مرحله از طرح ۲۷ قبضه انواع سلاح کمری، ۶۲ قبضه انواع سلاح سرد، ۲۲۱ عدد انواع فشنگ، ۴۸۵۴.۹ ليتر مشروبات الکلی، ۳۳۸ گرم انواع مواد مخدر، ۵ دستگاه شوکر، ۴ عدد افشانه کشف شده است. همچنین ۳ انبار دپو مشروبات الکلی به صورت کامل پلمب شده است.»

Share