فیلم/ پدر ندا آقاسلطان با انتشار ویدئویی سکوت ۱۰ ساله اش را شکست

بعد از ده سال پدر ندا آقاسلطان تصمیم گرفت سکوتش را بشکند و با ارسال این ویدیو به من و خواندن شعری برای ندا، ندای آزادی خواهی دخترش را تکرار کرد.

Share