اسرائیل میگوید جاسوس ایران را در کرانه باختری در تلاش به ایجاد شبکه جاسوسی دستگیر کرد

به گزارش تایمز اسرائیل : روز پنجشنبه آژانس امنیتی شین بت افشا کرد نیروهای اسرائیل فردی با ملیت اردنی را دستگیر کرده اند که در اوایل سال جاری کوشیده است از جانب سازمان اطلاعات ایران یک شبکه جاسوسی در اسرائیل و کرانه باختری ایجاد کند.

«شین بت» اعلام کرد «طاهر شفعت»، بازرگان ۳۲ ساله اردنی، سال گذشته «از جانب اطلاعات ایران به کرانه باختری فرستاده شد تا ماموریتی را در راستای استقرار یک شبکه در اسرائیل و کرانه باختری برای عملیات مخفیانه ایرانیها به انجام رساند».

بنا به اظهار آژانس امنیتی، «شفعت» پس از دریافت دستورالعمل از دو عامل ایرانی در لبنان و سوریه که به عربی مکالمه میکرده اند و خود را ابو صادق و ابو جعفر معرفی کرده اند، در فاصله ژوئن تا اوت ۲۰۱۸ وارد قلمرو اسرائیل شده است. این دیدارها ظاهرا از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ ادامه داشته است.

شین بت گفت به «شعفت» گفته شده بوده در اسرائیل و کرانه باختری روابط تجاری ایجاد کند تا زمینه ای برای عملیات اطلاعاتی آتی ایران باشد.

آژانس امنیتی گفت، به او دستور «جذب جاسوسهایی که در راستای منافع ایران به گردآوری اطلاعات محرمانه کمک کنند» داده شده است.

تصویر: علی خامنه ای ولی فقیه ایران در جلسه ای در تهران به همراه «اسمائیل هنیه»،رهبر حماس در نوار غزه. (AP)

طبق اظهار شین بت، شعفت همچنین از سوی ایرانیها به عنوان ابزاری برای انتقال پول به عاملان تروریستی در کرانه باختری و اسرائیل در نظر گرفته شده بوده. ایران عملیات گروه تروریستی جهاد اسلامی و نیز حماس را تامین مالی میکند.

شعفیت در ماه آوریل در شهر حبرون دستگیر شده، اما این خبر تحت سانسور نظامی تا روز پنجشنبه محرمانه باقی ماند.

او در ۱۰ ژوئن در دادگاه نظامی کرانه باختری به جرم ارتباط با عامل بیگانه، ارتباط با سازمانهای دشمن و تلاش به وارد کردن منابع مالی دشمن به منطقه محکوم شد.

بنا به اظهار شین بت، شفعت ارتباط با عاملان ایرانی خود را از طریق ابزار ارتباطی رمزگذاری شده حفظ کرده است.

آژانس امنیتی گفت، پس از ایجاد زمینه های شکبه جاسوسی در کرانه باختری و اسرائیل، «قرار بوده این فرد اردنی به ایران سفر کند و دوره آموزشی خود را برای فعالیت به عنوان مامور تکمیل کند و در دوره های پیشرفته مهارتهای جاسوسی و اطلاعاتی شرکت کند».

Share