افزایش ۴۰ درصدی مصرف قلیان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از هر هفت نفر یک نفر به خاطر مصرف قلیان از بین می‌رود. قبح قلیان شکسته شده و سن مصرف دخانیات به ۱۳ سال کاهش داشته و مصرف قلیان ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ۲۴ درصد مردان دخانیات مصرف می‌کنند و این درصد در خانم‌ها به چهار درصد رسیده است، امروز سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه دخانیات به نظام پزشکی ایران است و ایرانی‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دخانیات مصرف می‌کنند.

وی تاکید کرد: عمده مصرف کنندگان قلیان جوانان و نوجوانان هستند، بیشترین سن درگیری ۳۵ تا ۴۰ سال است.

Share