استان تهران به ۱۸ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: باوجود آنکه تراکم میانگین دانش آموزی در سطح ایران ۲۴ نفر در کلاس است، بعضا شاهد دو برابر این میزان در کلاس‌ها هستیم و شهر قدس بالاترین تراکم را در سطح ایران دارد.

وی افزود: متوسط تراکم دانش‌آموزی در مدارس تهران ۳۲ نفر و هشت نفر بیشتر از سرانه متوسط ایران است. کلاس‌هایی داریم که تا لب سکو و تخته، دانش آموز نشسته و حتی امکان حرکت معلم در بین دانش آموزان مشکل است و در حال حاضر اگر رشد جمعیت را لحاظ کنیم به ۱۸ هزار کلاس در چند سال آینده نیاز خواهیم داشت.

این مقام دولتی اظهار داشت، برای ایجاد هرکلاس متوسط ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است. با اعتبارات و شرایط فعلی ساخت مدارس مورد نیاز بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد و باید ردیف ویژه اعتباری دیده و یا تبدیل به احسن املاک آموزش و پرورش برای تامین منابع انجام شود.

Share