ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد

پس از برگزاری انتخابات هئیت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران آخوند مجتبی ذوالنوری، به ریاست آن رسید.

نامزدهای ریاست این کمیسیون حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مجتبی ذوالنوری، مصطفی کواکبیان و علاءالدین بروجردی بودند. مصطفی کواکبیان و علاءالدین بروجردی به نفع نامزدهای دیگر انصراف داده‌اند.

حشمت الله فلاحت‌پیشه نامزد فراکسیون امید و مجتبی ذوالنوری نامزد اصول‌گرایان در فراکسیون ولایی بوده‌است.

همچنین محمدمهدی برومندی و محمدجواد جمالی نوبندگانی نیز به ترتیب از سوی اعضای کمسیون به عنوان نایبان اول و دوم انتخاب شدند و سیدحسین نقوی هم به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران انتخاب شده‌است.

سال گذشته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه توانست بعد از ۱۴ سال ریاست علاءالدین بروجردی بر این کمیسیون، ریاستش را بر عهده بگیرد.

Share