راغفر: هزینه ناكارآمدی شركت‌های دولتی از جیب ملت پرداخت می‌شود

حسین راغفر، كارشناس اقتصادی:

بودجه شركت‌های دولتی بخش بزرگی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما نحوه هزینه‌كرد این اعتبارات مشخص نیست. دولت و مجلس در لایحه بودجه سال جاری، گام‌هایی برداشتند تا كمی به ساختار و عملكرد شركت‌های دولتی نور بتابانند؛ برای نمونه، بند ج تبصره ۲ تأکید می‌کند «دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند»؛

وجود گذشت چند ماه از تصویب لایحه بودجه، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای شفاف‌شدن وضعیت بودجه شركت‌های دولتی انجام نشده است.

شركت‎های دولتی تلاش می‌كنند خود را زیان‌ده نشان دهند تا علاوه بر اینكه توجیهی برای افزایش قیمت پیدا ‌كنند، بتوانند در چانه‌زنی‌ها برای دریافت اعتبارات موفق شوند و سهم بیشتری از كیك منابع نفتی را به خود اختصاص دهند. همچنین این شركت‌ها با اعلام غیرواقعی سود و زیانشان، هزینه ناكارآمدی خود را به جیب ملت تحمیل می‌كنند./

Share