ابوالفضل قدیانی آزاد شد

ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”، که برای اجرای حکم سه سال حبس تعزیری صبح امروز بازداشت شده بود، آزاد شد.

مرتضی قدیانی ضمن انتشار خبر آزادی پدرش در توئیتر نوشت: «با مراجعه به شعبه یک اجرای احکام اوین و اطلاع قاضی پرونده از صدور مکرر عدم تحمل کیفر برای ابوالفضل قدیانی، پرونده ایشان به پزشکی قانونی ارجاع شد و ابوالفضل قدیانی به خانه بازگشت. برخورد قاضی پرونده بسیار محترمانه و مناسب بود.»

Share