محمد نجفی، وکیل دادگستری به ۲ سال زندان محکوم شد

دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محمد نجفی، وکیل دادگستری را به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال، به عنوان جزای نقدی، محکوم کرد.

اتهام این وکیل دادگستری نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. این حکم قطعی است و در زندان مرکزی اراک به این وکیل دادگستری ابلاغ شده است.

محمد نجفی، پیشتر و در یک پرونده دیگر، در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، به تحمل یک سال زندان محکوم شده بود.

Share