بیش از هفت روز از بازداشت مجدد آنیشا اسداللهی گذشت

گزارش دریافتی: بیش از هفت روز از بازداشت مجدد آنیشا اسداللهی می‌گذرد و او اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. آنیشا در تمام این مدت اجازه هیچ تماس تلفنی نداشته و درحالی دوباره بازداشت شده که در کمتر از یک هفته بعد از بازداشتش در روز جهانی کارگر با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت مجدد آنیشا همانقدر نشانه‌های استیصال سرکوبگران را دارد که بازداشت ۵۰ نفر در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس که مدام از جمعیت خیابان فربه‌تر می‌شد. تجمعی که در آن شعارهایی همچون «حقوقای نجومی؛ فلاکت عمومی» و «اینهمه اختلاسگر؛ زندونه سهم کارگر» سر داده شد. این فربه شدن جمعیتِ معترض همانقدر طبیعی بود که این شعار و این فراخوانِ جمعیت که می‌گفت؛ «درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید». تجمعی که خیلی از کشورهای دنیا رسانه‌های عمومی آن را فراخوان می‌دهند، صرفاً به اتکای همین همدردی مُبرهن، پر جمعیت می‌شد. بازداشت مجدد آنیشا همان درجه‌ای از استیصال را نشان می‌دهد که تصویر جماعت ۱۲ نفره‌ مأمورین یورش برده به او که در تاریکیِ خیابان کمیل که برای بازداشتش آمده بودند؛ آنهم در شرایطی که بعد از آزادی او را تحت فشار قرار داده و برای ارائه توضیحات احظارش کرده بودند.

Share