یک جوان اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز کشته شد

دیروز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱٣۹٨؛ اداره اطلاعات اهواز طی تماسی، خبری از فوت بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به خانواده او داده است.

بنیامین آلبوغبیش ۲۶ ساله همراه برادرش محمد علی آلبوغبیش ۲۹ ساله و مادرش مریم زبیدی ۵۲ ساله در ۲۴ اسفندماه ۱٣۹۶ توسط اداره اطلاعات اهواز در کوی زیتون کارمندی شهر اهواز بازداشت شدند. در این هجوم، نیروهای اطلاعات شماری از خانواده و دوستان آلبوغبیش را بازداشت کرده است که بعضی از آنها تاکنون در بازداشتگاه بسر می برند و تعدادی با قرار وثیقه آزاد شدند.


اتهام اعضای این خانواده همکاری با گروه های مسلح اهوازی و نقل وانتقال اسلحه برای آنها، بنا به گفته خانواده این اتهام توسط هر سه عضو خانواده انکار شده است.


یکی از اعضای خانواده آلبوغبیش می گوید: بنیامین را زیر شکنجه کشتند، او جوان تندرست و سالمی است و هیچ مشکلی نداشته است، از بازداشت اول او را زیر فشار قرار دادند و او را از طریق شکنجه مادرش که در زندان سپیدار بسر می برد، تهدید کردند.


بنیامین آلبوغبیش و برادرش محمد علی در خردادماه ۱٣۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومان تا پایان دادرسی آزاد شدند و مادر آنها مریم زبیدی به زندان سپیدار بند نسوان منتقل شده است. بنیامین و محمد علی آلبوغبیش در بهمن ۱٣۹۷ دوباره بازداشت می شوند و بعد از دو ماه برای هرکدام قرار ۲۰۰ میلیون تومان صادر و آزاد می شوند تا اینکه در ۵ خردادماه سال جاری ۱٣۹٨ برای بار سوم هر دو برادر توسط اداره اطلاعات بازداشت می شوند، بنیامین آلبوغبیش به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و محمدعلی آلبوغبیش به زندان شیبان منتقل شده است.


نیروهای اداره اطلاعات اهواز در هنگام یورش به منزل آلبوغبیش در ۲۴ اسفند ۱٣۹۶، موبایل های اعضای خانواده، ماشین محمد علی و مبلغ ۴۵ میلیون تومان را مصادره کرده اند.

Share