قوه قضائیه با کشف حجاب تعمدی در خیابان‌ها قاطعانه برخورد می‌کند

ایرنا : دادستان کل ایران گفت: مسائل و ناهنجاری‌هایی که بعضا اکنون دیده می‌شود توسط افراد خاصی صورت می‌گیرد که می‌خواهند از خطوط قرمز عبور کنند و ما می‌بینیم که ماموریت این‌ها تحقق اهداف دشمن است.

وی گفت: باید نسبت به افرادی که ارزش‌های اسلامی را زیرپا می‌گذارند و با قصد و تعمد در خیابان‌ها کشف حجاب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.

Share