توفان سبب قطع برق و آبگرفتگی در مناطقی از مشهد شد

ایران اینترنشنال : تندباد و بارش شدید تگرگ و باران، عصر جمعه سبب آبگرفتگی در مناطقی از مشهد چون وکیل‌آباد، رضاشهر، میدان استقلال، بلوار نماز و برخی مناطق دیگر شد، به فرودگاه مشهد خساراتی وارد کرد و سبب قطع برق در مناطقی از این شهر از جمله دانشگاه فرودسی شد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ساعتی بعد از این توفان، خبر داد که «باد و باران و تگرگ شدید باعث آسیب رساندن به یکی از پست‌های برق فوق توزیع در مشهد شد و برق برخی نقاط شهر از جمله منطقه رضاشهر، بلوار پیروزی، سرافرازان و خیابان‌های همان حوالی را برای ساعتی قطع کرد.»

باد شدید و باران، بعد از ظهر جمعه «پست فوق توزیع برق دانشگاه فردوسی» را هم دچار نقص فنی کرد و منجر به خاموشی مناطق تحت پوشش این پست شد.

Share