سفر تفریحی ایرانی ها ۳۱ درصد کم شد

بررسی کارنامه گردشگری ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به ایران با افزایش ۵۲ درصدی از ۵/۱ میلیون نفر در سال ۹۶ به ۷/۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است.

به گزارش «نود اقتصادی» بررسی کارنامه گردشگری ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به ایران با افزایش ۵۲ درصدی از ۵/۱ میلیون نفر در سال ۹۶ به ۷/۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است.

عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، بحرین، کویت و هند ۱۰ مبدا اصلی ورود گردشگری خارجی در سال ۹۷ به ایران بوده است.

همچنین در سال ۹۶ بیش از ۱۰/۵ میلیون ایرانی با هدف تفریح و گردشگری از ایران به کشورهای مختلف سفر کرده بودند که این میزان با کاهش ۳۱ درصدی در سال ۹۷ به ۷/۲ میلیون نفر رسیده است.

عراق، ترکیه، امارات، آذربایجان، گرجستان، آلمان، قطر، ارمنستان، عربستان سعودی و چین ۱۰ مقصد برتر ایرانیان در سال ۹۷ بوده است.

قابل ذکر است در چند دهه اخیر برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ تراز گردشگری خارجی ایران (تفاضل تعداد گردشگران ورودی و خروجی) مثبت شده است.

Share