بریتانیا ژولیان آسونژ را به آمریکا تحویل نمی دهد

رادیو فرانسه : آلن دانکن، معاون وزیر امور خارجۀ بریتانیا در امور اروپا و آمریکا گفته است که ژولیان آسونژ به کشوری تحویل داده نخواهد شد که در آن خطر مجازات اعدام وجود داشته باشد.

آلن دانکن سپس گفته است که این ضمانت “شرط اساسی توافق ما بوده و همچنان به قوت خود باقی است.”

دولت آمریکا ژولین آسونژ را به شانزده اتهام از جمله اتهام جاسوسی تحت پیگرد قانونی قرار داده و خواستار استراداد وی به آمریکا شده است. قرار است این تقاضا در فوریه سال آینده توسط دادگستری بریتانیا مورد بررسی قرار بگیرد.

دولت آمریکا می گوید که ژولیان آسونژ با انتشار ٢۵۰ هزار نسخه از مکاتبات محرمانۀ وزارت امور خارجۀ این کشور و حدود ۵٠٠ هزار سند محرمانۀ ارتش آمریکا دربارۀ فعالیت های ارتش این کشور در افغانستان و عراق جان شماری از منابع اطلاعاتی آمریکا را به خطر انداخته است. دولت آمریکا همچنین ژولیان آسونژ را به تبانی و توطئه با همکاری “چلسا منینگ” نظامی پیشین آمریکایی متهم کرده است. ژولیان آسونژ با همکاری “چلسا منینگ” اسناد و مکاتبات محرمانۀ دولت آمریکا را فاش ساخته است.

ژولیان آسونژ که به مدت هفت سال در سفارتخانۀ اکوادور در لندن پناهنده بود در یازدهم آوریل گذشته توسط پلیس بریتانیا و با موافقت اکوادور از سفارتخانۀ این کشور در لندن بیرون کشیده و دستگیر شد. در آن زمان دولت اکوادور اعلام کرد که مقامات بریتانیا ضمانت کرده اند که ژولیان آسونژ به کشوری تحویل داده نمی شود که در آن آسونژ متحمل شکنجه و مجازات احتمالی اعدام شود.

جاسوسی از جمله جرایمی است که در ایالات متحد آمریکا مستوجب مجازات اعدام است.

Share