زوج دستفروش فعال در اینستاگرام پس از ‘بازداشت’ از ایران ‘خارج شدند’

بی بی سی : زوج دستفروش فعال در اینستاگرام که پیشتر خبر دستگیری‌شان را داده بودند، از ایران خارج شدند و در ویدئویی از جزئیات دستگیری، ‌بازجویی و زندان گفتند.

پدرام نظری می‌گوید پس از بازجویی مدتی در اوین بوده و همسرش ندا قصیر در زندان ورامین نگهداری می‌شده است.

آنها در ویدئو گفته اند به اتهام “توهین به فلسطین و سوریه” در ویدیوهایشان، به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

این زوج دستفروش که هرکدام در اینستاگرام صدها هزار فالوئر دارند، به زبان طنز از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی انتقاد می‌کردند.

Share