بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی علت اصلی تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در بسیاری از بیمارستان‌ها، چندین ماه است که کارانه پرستاران پرداخت نشده که این امر باعث دلسردی پرستاران شده است، بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی علت اصلی تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران است.

این مقام دولتی اضافه کرد: پرداخت کارانه که به بخش درآمدی پرستاران مربوط می‌شود باید از منابع درآمدی بیمارستان پرداخت شود و از طرفی شرکت‌های بیمه‌ای بدهی‌های خودشان به بیمارستان‌ها را پرداخت نکردند از این رو بار مالی بیمارستان‌ها روز به روز افزایش پیدا کرده و نتوانستند به تعهدات خودشان به خوبی عمل کنند، بر همین اساس پرداخت مقداری از مطالبات پرستاران و پزشکان به تاخیر افتاد و در بسیاری از بیمارستان‌ها، چندین ماه است که کارانه پرستاران پرداخت نشده که این امر باعث دلسردی پرستاران شده است.

Share