۴۲ درصد جمعیت فعال ایران بیکارند یا اشتغال ناقص دارند

روزنامه توسعه ایرانی :

مسئول کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران گفت: ۴۲ درصد افراد فعال جامعه یا بیکار هستند یا اینکه اشتغال ناقص دارد که این آمار نشان می‌دهد به طور بهره‌ور از نیروی کار استفاده نشده است.

وی ادامه داد: در چند دهه گذشته در ایران سرمایه‌گذاری زیادی جهت توانمندسازی نیروی کار با اهدافی از جمله ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی صورت گرفته اما آمارها حاکی از این موضوع است که بازار کار به قدر کفایت از این سرمایه عظیم بهره نبرده است.

این مقام دولتی افزود: براساس آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل بهار سال ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار معادل ۴۰.۶ درصد بوده است. این نرخ برای مردان ۶۵ درصد و برای بانوان ۱۶.۱ درصد بوده است.

Share