ویدیوی زنده شدن مرغ مرده، طی دو هفته بیش از چهار میلیون بازدید کننده داشته است.

ویدیوی زنده شدن مرغ مرده، طی دو هفته بیش از چهار میلیون بازدید کننده داشته است.

به گزارش اسپوتنیک، در یکی از رستوران های غذای چینی، سینه مرغ در بشقاب ناگهان زنده می شود و با فرار از داخل بشقاب، مهمانان را شگفت زده می کند. ویدیوی این صحنه طی دو هفته بیش از چهار میلیون بازدید داشته است.

در ویدیویی که یکی از مهمانان رگرفته است، دیده می‌شود که در روی میز چند بشقاب غذا برای آماده شدن وجود داغرد، در یکی از بشقاب‌ها تکه هاب گوشت خام مرغ نیز وجود دارد. ناگهان تکه ای از سینه مرغ به حرکت درمی‌آید و از بشقاب بیرون می‌پرد و کف زمین می‌افتد. در عین حال حاضران که شاهد این صحنه بودند جیغ می کشند.

این ویدیو را بیشتر از چهار میلیون کاربر تماشا کرده اند.

بعضی از کاربران می گویند که گوشت مرغ “به حدی تازه بوده است که عضلات آن هنوز می توانستند حرکت کند”.

Share