وجود ۵۰۰۰ پرستار بیکار در ایران

پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری : معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در بعضی استان‌ها تعداد مشخصی پرستار بیکار داریم که در مجموع ۵۰۰۰ پرستار بیکار در ایران می‌شوند. در خیلی از استان‌های پرستار خیلی نیاز هست و اعلام نیاز هم می‌کنند، اما کسی نمی‌رود. از طرفی در برخی از استان‌ها هم به دلیل عدم توزیع درست دانشکده‌ها، بیش از نیاز استان پرستار تربیت کرده‌اند و پرستار هم می‌‌خواهد در همان استان و همان بیمارستانی که می‌‌خواهد بکار گرفته شود.

وی افزود: ما آماری از بیکاران رشته پرستاری داریم که بعد از تحصیل به صنوف دیگر برای کار مشغول می‌شوند و به هر دلیلی که به رشته پرستاری ورود پیدا کرده‌اند، به دلیل سختی کار یا هر دلیل دیگری وارد بازار کار پرستاری نمی‌شوند.

Share