وزیر اقتصاد حذف مسکن از ‘مالیات بر عایدی سرمایه’ را تکذیب کرد

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را رد کرده و گفته این طرح “در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود.”

به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس ایران، همچنین گفته: “دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات بر مجموع درآمد است که موضوعات گسترده تر و فراتری در این لایحه گنجانده شده و به مجلس ارسال می شود.”

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس چهار روز پیش گفته بود: “طبق اخبار منتشرشده، هیئت دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است.”

با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ایران، اخیرا پیشنهادهایی درباره مالیات بر درآمدهای اجاره مطرح شده است.

Share