کاهش قیمت ماده مخدر شیشه در ایران

اسکندر مومنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از کاهش قیمت ماده مخدر شیشه در این کشور خبر داده است.

به گزارش ایسنا، او گفته: “ه دلیل چند برابر شدن لابراتوارهای تولید شیشه و افزایش بسیار زیاد ورود پیش سازه های مواد صنعتی مخدر از هند و پاکستان به افغانستان هزینه‌های تولید شیشه با افزایش تولید کاهش یافته است.”

او البته گفته قیمت سایر مواد مخدر در ایران گرانتر شده‌اند.

بگفته او در سال ۲۰۰۰ میلادی­ ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شد اما اکنون به ۹ هزار تن رسیده است.

Share