وکلای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی درخواست دادگاه علنی دارند

• فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی و جمال الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان خواهان برگزاری علنی دادگاه موکلین خوده شده اند. این محاکمه قرار است ۱۲ مرداد آغاز شود …

سید جمال الدین حیدری منش, وکیل سپیده قلیان از متهمان بازداشتی هفت تپه در صفحه اینستاگرام خود تقاضای خود و فرزانه زیلابی, وکیل اسماعیل بخشی را مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه بصورت علنی, به شرح زیر انتشار داده است:

با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، محاکمات دادگاه علنی است .
با توجه به اینکه پرونده موکلین اینجانبان آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان در ۹۸/۵/۱۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و از آنجا که قبلا برنامه تلویزیونی و یک سویه طراحی سوخته از تلویزیون پخش شده و اتهامات فراوانی به موکلین نسبت داده است؛ به جهت تنویر افکار عمومی و نظارت جامعه بر روند دادرسی ، خواهان برگزاری علنی جلسه محاکمه هستیم تا حداقل خبرنگاران اجازه حضور در جلسه را داشته و آحاد جامعه در جریان رسیدگی دادگاه قرار گیرند.

قطعا انعکاس جریان دادگاه به عدالت قضائی و اعتماد جامعه به بی طرفی دستگاه قضاء کمک خواهد نمود.

Share