۷۰ درصد اسامی و نقش‌های کتاب‌های درسی «مردانه» است

خبر انلاین : سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: ۷۰ درصد کتاب‌های درسی از لحاظ تصاویر، اسامی، نقش‌های کلیدی، ابزاری، پدید آورندگان و سایر مؤلفه‌ها مردانه است. این درحالیست که نیمی از دانش آموزان ایران را دختران و بیش از ۵۰ درصد معلمان و نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را بانوان تشکیل می‌دهند.

Share