کاهش جمعیت روستایی در سال‌های آینده در ایران

ایرنا : عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته جمعیت روستایی ایران در سال‌های آینده به ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند که این وضعیت یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی گفت: یکی از عوارض اصلی کاهش جمعیت روستایی نابودی بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع روستایی خواهد بود.

براساس اسناد موجود، به طور مثال بخش کجور واقع در استان مازندران در سال ۱۳۷۵ دستکم ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت و هم اکنون این آمار به حدود ۱۲ هزار نفر کاهش یافته است.

Share