دیوان عدالت اداری ایران گواهینامه موتورسیکلت را «حق» زنان دانست

در پی شکایت یک زن اصفهانی نسبت به عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای او، دیوان عدالت اداری ایران رای به صدور گواهینامه برای این زن داد.

روزنامه هفت صبح، با چاپ دادنامه و رای یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری، نوشت که این حکم نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران صدور گواهینامه موتور سیکلت را حق این زن دانسته و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای او کرده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده که رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات منع نشده است.

این دیوان تاکید کرده که «رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت» نیست و «وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص در کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت در رفت‌و‌آمد با موتورسیکلت» ضرورت صدور گواهینامه را برای زنان بیشتر نمایان می‌کند.

Share