صدور قرار منع تعقیب برای مدیرمسئول کیهان در پرونده شکایت محمدرضا شجریان

ایران اینترنشنال : با وجود شکایت محمدرضا شجریان و ۱۹ شکایت دیگر از حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در موسسه کیهان، دستگاه قضایی ایران برای او قرار منع تعقیب صادر کرده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع محمدرضا شجریان، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، به سایت انتخاب گفت: «بعد از گذشت ۱۰ سال، شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه استان تهران علی‌رغم ۱۹ شکایت دیگر علیه مدیرمسئول روزنامه کیهان در یک پرونده واحد، برای تمام این شکایت‌ها قرار منع پیگرد صادر کرده است.»

در پرونده شکایت علیه شریعتمداری که در سال ۱۳۸۸ مطرح شده، علاوه بر شجریان، نام اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری چون دادستان تهران، قربان بهزادیان، رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، دفتر حقوقی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، به چشم می‌خورد.

وکیل شجریان گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تمام شکایات به جز شکایت دادستان تهران را به خاطر اینکه مجازات اتهامات انتسابی درجه ۶ محسوب و تا ۵ سال از وقوع جرم امکان پیگیری دارد، مشمول مرور زمان دانسته و رد کرده است.»

Share