فرانسه: اذیت و آزار جنسی زنان در اماکن عمومی

رادیو فرانسه : طرح جدید علیه آزار و اذیت جنسی زنان در اماکن عمومی از سال گذشته به این سو موجب جریمه شدن بیش از ۷۰۰ نفر در فرانسه شده است.

طرح جدید علیه آزار و اذیت جنسی زنان در اماکن، و وسایل حمل و نقل عمومی در فرانسه سال گذشته به اجرا درآمد. تا کنون این طرح موجب صدور ۷۰۰ برگه جریمه برای کسانی که این قانون را زیر پا گذاشته اند شده است.

هر چند که این طرح یک پیشرفت مثبت در زمینه حقوق زنان در فرانسه به حساب می‌آید، اما با این حال، انجمن‌های فمینیستی کشور در مورد محدودیت‌های این طرح هشدار می‌دهند.

طرح یاد شده بخشی از قانونی است که در سال ۲۰۱۸ در فرانسه تصویب شد. هدف از تصویب این قانون مبارزه با آزار و اذیت جنسی و جنسیتی علیه زنان در فرانسه بیان شده بود.

بر اساس این قانون، افرادی که دست به آزار و اذیت جنسی و جنسیتی علیه زنان بزنند،۹۰ یورو جریمه می‌شوند. در موارد خاص، به طور مثال هنگامی قربانی آزار و اذیت جنسی و جنسیتی زیر ۱۵ سال سن داشته باشد، این جریمه نقدی به ۱۵۰۰ یورو نیز می‌رسد.

Share