دکتر محمد ملکی فروش دریای خزر را فاقد ارزش حقوقی و قضایی دانست + ویدیو

سایت ملی یون : دکتر محمد ملکی فروش دریای خزر را به مردم ایران تسلیت گفت، وی در سخنان کوتاهی مراتب نگرانی خود را از به غارت بردن خاک و جنگل و نفت و آب ایران به ملاها و طرفهای معامله با آنان هشداد داد و قراردادهای این دور را فاقد ارزش حقوقی و قضایی اعلام کرد.

متن پیاده شده سخنان آقای ملکی به شرح زیر است:

بسم الحق

به نام خدای عادل عدالت گستر شنیدم و خواندم که باز دست گل جدیدی به نام نظامی که قرار بود مردم رو خوشبخت کند و حق مردم رو بهشون باز گردانه و نه شرقی و نه غربی باشه به آب داده و آن مساله دریای خزر یا دریاچه خزراست.

واقعا چقدر انسان متاثر میشه که اینها همه چیز این مملکت رو دارن به حراج میگذارند.

بله اینها نیاز به بورسیه دارن چون قرار داد گذشته را که ۵۰-۵۰ سهم ایران و شوروی بود تبدیل به ۱۰-۱۲ درصد بکنند و اونهم نقاطی که نه نفتی درش وجود داره ونه ماهیهای گرانقیمت!

نمیدونم اینها تاکی قصد دارن با سرنوشت و آینده این ملت و این مملکت بازی بکنند من این فاجعه رو به ملت ایران تسلیت میگم برای اینکه جای تسلیت داره که آدم همه چیز مملکت آب مملکت جنگل مملکت خاک مملکت زمین مملکت خاک مملکت همه چیز رو اینها به ثمن بخس واگذار کردند و به خاطر اینکه چند روزی بیشتر حکومت بکنند.

چنین بدل و بخشش هایی میکنند.

در انتها دکتر محمد ملکی فروش دریای خزر را فاقد ارزش حقوقی و قضایی دانست و گفت:

امیدوارم که مردم روزی به حقوق خود برسند و من به عنوان یک ایرانی اعلام میکنم هر قرار دادی که این حکومت با هر دولتی در مورد سرزمین ایران منعقد بکنه از نظر ملت ایران ارزش حقوقی و قضایی نخواهد داشت وسلام

Share