کلاهبرداران ایرانی در ترکیه

نگام نیوز : با وخیم شدن وضعیت اقتصادی در ایران و کمبود پول و سرمایه در کشور بسیاری از مردم توان مالی خود را از دست داده اند و عملا دیگرچیزی برای دزدیده شدن و خورده و برده شدن ندارند.


متاسفانه در ایران بخاطر عدم اطلاع کافی مردم از قوانین مالی شاهد سوخت و هدر شدن سرمایه های مردم توسط عده ای کلاهبردار و فرصت طب و سودجو بوده ایم


این افراد که با برداشتن کلاه مردم سرمایه های آنان را غارت می کردند طی چند ماه اخیر با سفر به ترکیه و زندگی در بین ایرانیان ساکن ترکیه اقدام به کلاهبرداری از آنان می کنند


این افراد با طعمه کردن یک زن ایجاد ارتباط بین زن و افراد متاهل و خوشنام و باآبروی ایرانی ساکن ترکیه از طعمه های خود فیلم و عکس غیراخلاقی تهیه و از طعمه ها اخاذی می نمایند


تعدادی از ایرانیان ساکن آنکارا با اراٸه مستندات قوی اسامی تعدادی از این کلاهبرداران را که ظن ارتباط آنان با سرویس امنینی ایران وجود دارد ، در اختیار نگام گذاشته اند که در صورت ادامه کلاهبرداری این افراد ، نگام دست به انتشار اسامی آنان خواهد زد تا در دام قانون گرفتار شوند و با آبروی ایرانیان در ترکیه بازی نکنند.

Share