شیب کاهشی ازدواج در ایران

بهار نیوز : کارشناس مسائل اجتماعی و مشاور سابق وزیر کشور گفت: در سال ۹۵، حدود ۷۰۰ هزار ازدواج و در سال ۹۶ حدود ۶۰۸ هزار ازدواج ثبت شده است ولی در سال گذشته ۵۵۰ هزار ازدواج ثبت شده است که نشان دهنده شیب کاهشی ازدواج است.

وی اضافه کرد: در وضعیت کنونی ایران شاهد دو معضل کاهش آمار ازدواج و مشکلات طلاق هستیم؛ ۱۴ درصد طلاق‌ها در سال اول ازدواج است و حدود ۴۰ درصد طلاق‌ها در سنین زیر ۳۰ سال است؛ میزان مخالفت با همباشی‌ها در ایران بسیار زیاد و حدود ۸۰ درصد است ولی از سال ۹۵ تاکنون، موافقت با همباشی در کشور، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این کارشناس مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: در عوامل خوشبختی در سال ۹۵، پول و ثروت در رده ششم قرار داشت ولی در سال ۹۸ به رتبه اول رسیده است و همچنین طبق نظرسنجی‌ها ۶۹ درصد معتقد هستند که خیانت در خانواده افزایش پیدا کرده است.

Share