سرقت سیم و کابل های برق افزایش یافت

برنا : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: متاسفانه افزایش قیمت فلزات و بخصوص مس در بازار باعث شده است که میزان سرقت سیم و کابل این شبکه ظرف امسال ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

Share