جهش دوباره قیمت گوشت به بهانه عید قربان

روزنامه شهروند :

در روز عید قربان برخی از قصابی‌ها که تعداد آنها هم کم نبود، گوشت را در بازار به قیمت تا کیلویی ۴۰ ‌هزار تومان گران‌تر فروخته‌اند، درحالی ‌که متوسط قیمت گوشت گوساله به ٨٣‌ هزار تومان رسیده است، قصابان تهرانی از فرصت عید قربان استفاده کردند و قیمت هرکیلوگرم گوشت را تا ١٢٠‌هزار تومان افزایش دادند.

به گفته مدیران وزارت کشاورزی و صنعت، قیمت منطقی گوشت قرمز ۶۵ ‌هزار تومان است و دست‌هایی در میان است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها واقعی شود.

Share