اجاره بهای خانه در تهران ۳۳ درصد افزایش داشت

خبر انلاین : رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران گفت: در فصل بهار ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری استان تهران، به عدد ۱.۱۵۸ رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

مقدار این شاخص برای کل ایران عدد ۰.۱۴۲ بوده است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۷.۱۴ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ۶.۰ درصد افزایش است.

وی افزود، درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل در استان تهران، ۱.۳۶ درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل بهار ۱۳۹۸ بوده و در این فصل مقدار تورم نقطه به نقطه ایران ۶.۲۵ درصد اعلام شده است.

به عبارتی خانوارهای استان تهران به طور متوسط ۱۰.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل ایران و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۵.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل ایران در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند. با توجه به اعداد مربوط به تورم نقطه به نقطه، تنها سه استان تهران، چهار محال و بختیاری و لرستان بالاتر از میانگین کل ایران بوده‌اند.

به گفته وی، نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۲.۶ درصد است. طبق اطلاعات مذکور در استان تهران ۳۳ درصد بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی ۷.۸ درصد کمترین عدد را نشان می‌دهد.

Share