واردات با ارز دولتی ۱۵۰ واحد تکثیر تخم ماهی قزل‌آلا در ایران را تعطیل کرد

خبرگزاری فارس : رئیس اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی گفت: ۸۵ درصد تخم ماهی چشم‌زده قزل‌آلا توسط دو شرکت ایرانی «شیلات سبلان گستر ایران» و «آبزی‌پرور تیراژه» از دو شرکت خارجی فرانسه و اسپانیا وارد ایران می‌شود که ۱۵ درصد آن توسط چهار فرد متفرقه وارد می‌شود و باعث شده تعداد واحدهای تولید و تکثیر ماهیان چشم‌زده در داخل از ۱۶۰ واحد به ده واحد برسد و واردات این محصول تولید داخل را فلج کرده است.

وی افزود: ایران برای پرورش ماهی قزل‌آلا نیازی به تخم چشم‌زده ندارد. صرفا واردات آنها برای استفاده از دانش فنی آنها و انتقال آنها قرار بود انجام شود، اما در سال‌های گذشته به دلیل عملکرد ضعیف سازمان‌های مرتبط مانند شیلات و سازمان تحقیقات شیلات نه تنها این دانش منتقل نشد، بلکه تخم ماهیان وارداتی جایگزین نوع داخلی شد.

این مقام مسئول افزود، قرار بود تنها دو سال تخم این ماهی‌ها وارد شود و پس از آنکه به دانش کامل دست پیدا کردیم، واردات آنها قطع شود اما پانزده سال است که کماکان واردات انجام می‌شود؛ چراکه درآمد خوبی هم برای واردکنندگان دارد.

Share