۵۴ درصد ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران فرسوده است

به گزارش آنا : مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: از کل اتوبوس‌های در اختیار سه هزار و ۳۸۲ دستگاه دیزل، دو هزار و ۴۸۰ دستگاه گاز سوز و ۶۴ دستگاه برقی هستند و متوسط طول عمر ناوگان ۱۱ سال و شش ماه است که نشان می‌دهد سه هزار و ۲۳۲ دستگاه، معادل ۵۴ درصد ناوگان فرسوده است.

Share