خودروهای داخلی ۳ برابر قیمت جهانی فروخته شد

روزنامه شهروند : عضو کمیسیون صنایع مجلس در میزگرد خصوصی سازی صنعت خودرو اعلام کرد که خودروهای داخلی سه برابر قیمت جهانی فروخته شده است.

وی گفت: خودروســازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به سه برابر قیمت جهانی فروخته‌اند و بازار انحصاری هم دارند، اما در عین حال بزرگترین بدهکاران ایران هســتند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود، ایران خودرو و سایپا در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.

Share